Menu Close
Pijl naar beneden

"Vastgeroest bestaat niet, mindset is de smeerolie van het brein.”

Wij gidsen naar een groeimindset in organisaties.

5/5

"Als versterkte organisatie blijven werken aan de beste versie van onszelf, dat is kiezen voor groei(-mindset)! En dat doen we heel bewust met het Expertisecentrum voor Groeimindset."

Liesbeth Gerist, Bewel
Goedele Dirkx en Wim Croonen

Groeimindset Tweedaagse Training

Een mindset is allesbepalend voor concreet gedrag van medewerkers op de werkplek. En daarom lanceren we onze exclusieve tweedaagse Groeimindset Training voor HR, Leidinggevenden & Coaches. Zodat jij de groeimindset principes en methodes binnen je eigen organisatie kan introduceren en uitrollen. Meer weten?

Mindset
is het nieuwe
goud

Mindset is het nieuwe goud, dat is de kernovertuiging van het Expertisecentrum Groeimindset. Een mindset is namelijk allesbepalend voor concreet gedrag op de werkplek. En dus ook de manier waarop er met verandering wordt omgegaan.

Gelukkig is een mindset maakbaar. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat onze manier van denken invloed heeft op de structuur van onze hersenen. Anders denken betekent anders zijn, vastgeroest bestaat niet.

Greep krijgen op de heersende mindset in een organisatie en haar inzetten als groeiversneller, dat is ons vak. Door te prikkelen, inspireren, uit te dagen en te gidsen, doorbreken we de statische mindset en brengen we mensen ertoe anders te denken en het anders te doen. We ontwikkelen deze op maat gemaakte interventies op bestuursniveau, maar ook voor teams, leidinggevenden, HR-professionals én medewerkers.

 In onze manier van werken komt de wereld van wetenschap en ondernemerschap thuis: Zo gidsen we naar realistische groeiversnelling.

3

Steps
to success

Voor ons staat je organisatorisch fortuin voorop. We gaan daarom als goudzoekers te werk. Dat wil zeggen: We leggen bloot wat er al is. Door middel van training, interventies en coaching gebruiken we de al aanwezige sterkten als grondstoffen voor een groeimindset. In het hart van die mindset zitten autonomie, eigenaarschap en weerbaarheid.

Onze manier van werken berust op drie pijlers.

Meten van de groeimindset index

We brengen het aanwezige fortuin in kaart. Wat is de groeimindset index? Welke kansen kunnen op welke manier worden gegrepen?

 

Gidsen naar een groeigerichte mindset

We werken vervolgens aan bewustwording van het eigen fortuin. We gidsen naar nieuwe inzichten en andere invalshoeken. We intrigeren, inspireren, motiveren.

 

Interveniëren in de mindset

Dankzij interventies op maat schiet de vonk ten slotte helemaal over. We wapenen professionals in hun organisatieperspectief, activeren leerpotentieel, verbeteren coping-strategieën en bouwen aan een ‘can do’ mentaliteit.

 

In onze aanpak komen wetenschap en ondernemerschap thuis.

Wil je mindset gebruiken als groeiversneller in je organisatie? Wil je mensen versterken doorheen organisatorische verandering? Wil je het glazen plafond van de mindset doorbreken? Ga met het Expertisecentrum Groeimindset in gesprek voor ondersteuning op maat.

Abstract logo expertisecentrum groeimindset

WIM

WIM

25 jaar gecombineerde ervaring in het ondernemerschap en als HR-manager in multinationals, maakt dat Wim steeds met de voeten in de klei stond.
Leer Wim kennen

GOEDELE

GOEDELE

De wereld van de wetenschap introduceren op de werkvloer, dat is de ambitie van doorwinterd neuropsychologe Goedele Dirkx
Leer Goedele kennen